Симультанні операції

Наявна команда різно-фахових спеціалістів (хірургі, онколог, гінеколог, ендоскопіст, рентгенолог, фахівець ультразвукової діагностики, анестезіолог), їхні майстерність та досвіт, наявне технічне забезпечення дозволяють виконувати симультанні операції (операції при поєднаній патології).

Це є сучасним підходом до одночасної оперативної корекції патологій декілька органів.

Ще у 1985 році Всесвітньою Організацією Охорони Здоров’я в 1985 році опубліковані статистичні дані, згідно з якими у 25-30% хворих, що підлягають оперативному лікуванню у зв’язку з яким-небудь захворюванням, виявляється додатково одне або кілька захворювань, що вимагають оперативного лікування. Однак, лише з широким впровадженням у медичних закладах нашої країни малоінвазивних технологій у 1998-2000 роках, це прогресивне направлення зайняло відповідне місце у лікувальній практиці.

Найчастіше виконують такі втручання:

— лапароскопічна холецистектомія з приводу кам’яного холециститу і холедохоскопія з вилученням конкременту із жовчної протоки

— лапароскопічна холецистектомія з приводу кам’яного холециститу і герніопластика

— лапароскопічна холецистектомія з приводу кам’яного холециститу і кістектомія при кісті яєчника

— лапароскопічна холецистектомія з приводу кам’яного холециститу і адгезіолізис та вісцеролізис при сполуковій хворобі порожнини очеревини та тазу

— герніопластика і вісцеролізис при сполуковій хворобі порожнини очеревини та тазу

— лапароскопічна холецистектомія з приводу кам’яного холециститу і адгезіолізис та вісцеролізис при неплідді

— лапароскопічна холецистектомія з приводу кам’яного холециститу і стерилізація шляхом пересічення маткових труб

— лапароскопічна кістектомія з приводу кісти яєчника і апендектомія з приводу хронічного апендициту

— лапароскопічна кістектомія з приводу кісти яєчника і двобічна тубектомія з приводу гідросальпінкса

— лапароскопічна кістектомія з приводу кісти яєчника і гістероскопія з поліпектомією або резекцією гіперплазованого ендометрію

Враховуючи можливості малоінвазивних технологій ми приділяємо значну увагу передопераційному обстеженню хворого для виявлення усіх патологічних станів, щоб провести їхню комплексну інтраопераційну корекцію з мінімальною травмою і, як результат, підвищити якість життя пацієнта у післяопераційному періоді.