Стриктура холедоходуоденоального астомозу

Етапи виконання оперативного втручання ендоскопічним доступом (ЕМ) з приводу стриктури холедохо-дуоденального анастомозу:

  1. Виконується дуоденоскопія, визначається положення великого дуоденального соска.

2. Проводиться канюляція загальної жовчної протоки методом «по провіднику».

3. Виконується ретроградна холангіоскопія з холангіографією.

ЕН_Холангиогр2

4. Після верифікації ступеня обтурації виконується бужуванням патологічно зміненої ділянки комплектом ендоскопічних бужів.

5. Потім діаметр отвору анастомозу збільшують ділятацією балонним

ЕН_Дилятатор

6. Оперативне втручання закінчується встановленням одного   або двух ендобіліарних стентів, проксимальний кінець яких був би розташований на 3-5 см вище рівня обтурації.

Формування ендоскопічного доступу до жовчовивідних шляхів

Канюляція вустя великого дуоденального соска та загальної жовчної протоки

Ретроградна холангіоскопія

Папілосфінктеротомія та балонна ділятація

Літотрипсія та літоекстракція

Дилятація ділянки обструкції

Встановлення тимчасового поліпропіленового стенту
,

або постійного металевого стенту