Рак великого дуоденального соска

Етапи ліквідації механічної жовтяниці ендоскопічним доступом у хворих на рак великого дуоденального соска в наслідок поширення (проростання) пухлинного процесу на жовчну протоку або стискання її прозору ззовні, ураженими тканинами:

1. Виконується дуоденоскопія, визначається положення великого дуоденального соска.

2. Проводиться канюляція загальної жовчної протоки методом «по провіднику».

3. Виконується ретроградна холангіоскопія з холангіографією

4. Після верифікації рівня розташування обтурації

та його ступеня виконується часткова типова або атипова папілосфінктеротомія.

Типова

Атипова


з наступним бужуванням патологічно зміненої ділянки комплектом ендоскопічних бужів.

5. Потім діаметр прозору протоки збільшують ділятацією балонним ділятатором.

Ен_балДилСтр

6. Оперативне втручання закінчується встановленням одного

або двух транспапілярних ендобіліарних стентів, проксимальний кінець яких був би розташований на 3-5 см вище рівня обтурації.

Формування ендоскопічного доступу до жовчовивідних шляхів

Канюляція вустя великого дуоденального соска та загальної жовчної протоки

Ретроградна холангіоскопія

Папілосфінктеротомія та балонна ділятація

Літотрипсія та літоекстракція

Дилятація ділянки обструкції

Встановлення тимчасового поліпропіленового стенту

або постійного металевого стенту