Холедохолітіаз

Етапи виконання оперативного втручання ендоскопічним доступом з приводу холедохолітіазу:

1. Виконується дуоденоскопія, визначається положення великого дуоденального соска.

2. Проводиться канюляція загальної жовчної протоки методом «по провіднику».

3. Виконується ретроградна холангіоскопія з холангіографією.

4. При виявлені конкременту у прозорі жовчної протоки виконується часткова типова

 або атипова папілосфінктеротомія.

Типова

Атипова

5. Подальша тактика визначається в залежності від розміру конкременту:

— у випадку наявності 1-го конкременту діаметром до 0,5 см проводиться його вилучення кошиком Дорміа або балоном для літоекстракції

— у випадку наявності декілька конкрементів діаметром до 0,5 см або 1-го до 1,0 см

проводиться дилятація термінальної частини жовчної протоки балонним дилятатором з наступним його вилучення кошиком Дорміа або балоном для літоекстракції

— у випадку наявності конкременту діаметром від 1,0 см до 1,5 см

проводиться дилятація термінальної частини жовчної протоки балонним дилятатором, літотрипсія механічним літотриктором з наступним вилученням його фрагментів кошиком Дорміа або балоном для літоекстракції

— у випадку наявності декількох конкрементів діаметром більше 1,8 см

або кількість конкрементів не дозволяє їх вилучити протягом 30-40 хвилин,

або стан хворого не дозволяє пролонгувати оперативне втручання  проводиться дилятація термінальної частини жовчної протоки балонним дилятатором, встановлюється транспапілярний ендобіліарний стент,

проксимальний кінець якого був би розташований на 3-5 см вище конкременту,

і оперативне втручання розподіляється на декілька етапів з паузою від 3-4 діб до 2-4 місяців з призначенням урсодезоксихолевої кислоти за схемою — що призводить до відшарування жовчного шламу та пом’ягшення структури конкременту, що дозволяє його захопити кошиком літотриптора і фрагментувати.

Формування ендоскопічного доступу до жовчовивідних шляхів

Канюляція вустя великого дуоденального соска та загальної жовчної протоки

Ретроградна холангіоскопія

Папілосфінктеротомія та балонна ділятація

Літотрипсія та літоекстракція

Дилятація ділянки обструкції

Встановлення тимчасового поліпропіленового стенту

або постійного металевого стенту