Нориця жовчовивідних шляхів

Етапи виконання оперативного втручання ендоскопічним доступом з приводу нориці жовчовивідних шляхів:

1. Виконується дуоденоскопія, визначається положення великого дуоденального соска.

2. Проводиться канюляція загальної жовчної протоки методом «по провіднику».

3. Виконується ретроградна холангіоскопія з холангіографією.

4. Після верифікації рівня розташування нориці

та її діаметру виконується часткова типова або атипова папілосфінктеротомія

Типова

Атипова

з наступним встановленням одного або двух транспапілярних ендобіліарних стентів, проксимальний кінець яких був би розташований на 3-5 см вище отвору нориці.

Формування ендоскопічного доступу до жовчовивідних шляхів

Канюляція вустя великого дуоденального соска та загальної жовчної протоки

Ретроградна холангіоскопія

Папілосфінктеротомія та балонна ділятація

Літотрипсія та літоекстракція

Дилятація ділянки обструкції

Встановлення тимчасового поліпропіленового стенту

або постійного металевого стенту