Доброякісні стриктури жовчовивідних шляхів

Етапи виконання оперативного втручання ендоскопічним доступом з приводу доброякісної стриктури жовчовивідних шляхів:

1. Виконується дуоденоскопія, визначається положення великого дуоденального соска.

2. Проводиться канюляція загальної жовчної протоки методом «по провіднику».

3. Виконується ретроградна холангіоскопія з холангіографією

4. Після верифікації рівня розташування стриктури та ступеня обтурації просвіту протоки

 

виконується часткова типова або атипова папілосфінктеротомія

 Типова

Атипова

з наступною ділятацією патологічно зміненої ділянки балонним ділятатором.

Ен_балДилСтр

5. Оперативне втручання закінчується встановленням одного

або двух

транспапілярних ендобіліарних стентів, проксимальний кінець яких був би розташований на 3-5 см вище рівня стриктури.

Ен_ВищеСтр

 

Формування ендоскопічного доступу до жовчовивідних шляхів

Канюляція вустя великого дуоденального соска та загальної жовчної протоки

Ретроградна холангіоскопія

Папілосфінктеротомія та балонна ділятація

Літотрипсія та літоекстракція

Дилятація ділянки обструкції

Встановлення тимчасового поліпропіленового стенту

або постійного металевого стенту