Доброякісна стриктура великого дуоденального соска

Етапи виконання оперативного втручання ендоскопічним доступом з приводу доброякісної стриктури великого дуоденального соска:

  1. Виконується дуоденоскопія, визначається положення великого дуоденального соска.
  2. Після верифікації ступеня звуження виконується типова  або атипова папілосфінктеротомія.

 

Типова

Атипова

 з наступною ділятацією патологічно зміненої ділянки балонним ділятатором.

3. Проводиться канюляція загальної жовчної протоки методом «по провіднику». 

4. Виконується ретроградна холангіоскопія з холангіографією.

5. Оперативне втручання закінчується встановленням одного

або двух транспапілярних ендобіліарних стентів, проксимальний кінець яких був би розташований на 3-5 см вище рівня стриктури. 

Формування ендоскопічного доступу до жовчовивідних шляхів

Канюляція вустя великого дуоденального соска та загальної жовчної протоки

Ретроградна холангіоскопія

Папілосфінктеротомія та балонна ділятація

Літотрипсія та літоекстракція

Дилятація ділянки обструкції

Встановлення тимчасового поліпропіленового стенту

або постійного металевого стенту