Гострий кам’яний холецистит з перитонітом

Етапи виконання холецистектомії лапароскопічним доступом з приводу гострого кам’яного холециститу із обтурацією жовчного міхура, ускладнений перитонітом.

1. Встановлюють 4 троакари крізь проколи черевної стінки. У випадку з гострим кам’яним холециститом часто виникає потреба встановлювати 1-2 додаткові троакари.

2. При наявності перитоніту проводиться вилучення патологічного вмісту з отриманням матеріалу для бактеріологічного дослідження та санація простору скопичення патологічної рідини.

3. Виконують мобілізацію жовчного міхура із сполукового зрощення з оточуючими тканинами.

4. За допомогою операційного прийому «хобот слона» проводять верифікацію міхурової протоки та міхурової артерії. Ці структури перетискають кліпсами  або перев’язують шовним матеріалом. Пересікають.

У випадку відсутності можливості провести верифікацію протоки та судин виникає потреба спочатку виконати мобілізацію жовчного міхура від його ложа на печінці (методика холецистектомії «від дна міхура»). Наступним етапом є обробка міхурової протоки та артерій.

5. Проводять мобілізацію жовчного міхура від його ложа на печінці.

6. Контролюють стабільність гемостазу і, за потребою, коагулюють ділянки підтікання крові.

7. Видаляють жовчний міхур крізь троакарну рану у контейнері.

8. Проводять санацію підпечінкового простору розчинами антисептиків.

9. До ділянки кукси міхурової протоки встановлюють 2 дренажні трубки. До ділянок скопичення патологічного ексудату крізь додаткові розрізи черевної стінки проводять дренажні трубки.