Гострий кам’яний холецистит з обтурацією жовчного міхура

Етапи виконання холецистектомії лапароскопічним доступом з приводу гострого кам’яного холециститу із обтурацією жовчного міхура.

1. Встановлюють 4 троакари крізь проколи черевної стінки. У випадку з гострим кам’яним холециститом часто виникає потреба встановлювати 1-2 додаткові троакари.

2. Виконують мобілізацію жовчного міхура із сполукового зрощення з оточуючими тканинами.

3. За допомогою операційного прийому «хобот слона» проводять верифікацію міхурової протоки та міхурової артерії. Ці структури перетискають кліпсами  або перев’язують шовним матеріалом. Пересікають.

У випадку відсутності можливості провести верифікацію протоки та судин виникає потреба спочатку виконати мобілізацію жовчного міхура від його ложа на печінці (методика холецистектомії «від дна міхура»). Наступним етапом є обробка міхурової протоки та артерій.

4. Проводять мобілізацію жовчного міхура від його ложа на печінці.

5. Контролюють стабільність гемостазу і, за потребою, коагулюють ділянки підтікання крові.

6. Видаляють жовчний міхур крізь троакарну рану у контейнері.

7. До ділянки кукси міхурової протоки встановлюють 1 дренажну трубку.

Гострий кам’яний холецистит