Фахівці

Фахівці_1Ошовський Андрій Іванович

Спеціалізація: абдомінальна хірургія, малоінвазивна хірургія, ендоскопія, онкологія, променева діагностика.
Стаж роботи за фахом — 22 роки
Кваліфікаційні категорії: кандидат медичних наук за фахом «Хірургія», вища атестаційна категорії за фахом «Хірургія», друга атестаційна категорії за фахом «Ендоскопія»
Науково-викладацька робота: Кандидат медичних наук, асистент кафедри Ендоскопічної та серцево-судинної хірургії Вінницького НМУ ім. М. І. Пирогова.

Дипломи, ліцензії та стажування:

1994 — закінчив Вінницький МУ ім.М.І.Пирогова за фахом «Лікувальна справа».

1997 — закінчив інтернатуру та отримав сертифікат за фахом «Хірургія».

1999 — закінчив клінічну ординатурі з хірургії на базі ВМУ ім.М.І.Пирогова.

1999 — на базі Тернопiльського МУ ім.I.Я. Горбачeвського пройшов навчання та отримав посвідчення фахівця з виконання «Діагностичних малоінвазивних втручань при захворювань органів порожнини очеревини».

2000 — на базі Інституту клінічної та експериментальної хірургії АМН України пройшов навчання та отримав посвідчення фахівця з виконання «Оперативних втручань лапароскопічним доступом».

2005 — на базі Вінницького НМУ ім.М.І.Пирогова захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою „Обґрунтування способу підвищення біологічної герметичності кишкового анастомозу”.

2010 — році на базі Харківської МАПО пройшов навчання та отримав сертифікат за фахом «Ендоскопія».

2011 — році на базі Львівського НМУ ім. Данила Галицького пройшов навчання та отримав сертифікат за фахом «Рентгенологія».

2012 — році на базі Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика пройшов навчання та отримав сертифікат за фахом «Онкохірургія».

2012 — на базі  Одеського національного медичного університету пройшов стажування з питань використання «Сучасних технологій у хірургічному лікуванні «важких» гриж живота».

2013 — на базі   Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами пройшов стажування з питань використання «Малоінвазивних технологій у хірургічному лікування гриж живота».

2013 — на базі Національного Інституту клінічної та експериментальної хірургії АМН України пройшов стажування з питань «Хірургії жовчовивідних шляхів».

2014 — на базі Національного Інституту Раку пройшов стажування з питань «Корекції онкопатології печінки та жовчовивідних шляхів».

Основний напрямок практичної діяльності — надання планової та невідкладної діагностично-лікувальної допомоги хворим з патологією черевної стінки та органів порожнини очеревини.

Має державні сертифікати для виконання операцій з використанням малотравматичних (лапароскопічних та ендоскопічних) методик:

  • грижепластика зовнішньої черевної грижі (закриття отвору черевної стінки експлантом (сіткою)) — тотальна екстраперитонеальна пластика — ТЕР, трансабдомінальна преперитонеальна пластика — TAPP, встановленя експланту з боку очеревини — ІРОМ;
  • діагностична езофаго-гастро-дуодено-холедохоскопія з біопсією;
  • втручання на жовчовивідних шляхах під рентгенологічним контролем — папілосфінктеротомія, ділятація та стентування протоків, вилучення конкрементів;
  • холецистектомія (видалення жовчного міхура) лапароскопічним доступом та за методикою SILS — доступом крізь одну рану;
  • реконструктивні (відновлюючі) втручання на жовчовивідних протоках;
  • апендектомія (видалення апендиксу);
  • адгезіолізис (розсічення злук) та вісцеролізис (роз’єднання органів).
  • втручання під ультразвуковою та рентгенологіяною локацією — пункційна біопсія органів порожнини очеревини, зовнішнє дренування жовчовивідних протоків, кістозних утворень, сером, абсцесів;

Автор 28 друкованих робіт та 2 патентів України на винахід.

Контактні дані:
тел. +380 (063) 629-47-03, +380 (097) 496-48-27
email: laparoscopua@gmail.com